Свържете се с нас и ние ще превърнем вашата търговска дейност в един сигурен и отлично контролиран бизнес.

За контакти:

фирма „Превантивни системи за сигурност“ ООД

Адрес: София, ул. Източна Тангента 102, етаж 4, офис ПСС ООД

тел.: 0888 636 274; 0884 517 558

еmail: prevent.security.systems@gmail.com